Yozgat / Boğazlıyan / 97 Ada 1 Parsel / Hacı Ahmet Ağa Cami

Detay

Proje Kapsamı: Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik, Sıhhi Tesisat, Isıtma Tesisat, Statik Projeleri ve Raporları

Tescil Durumu: Tescilli

İlgili Kurum / Kişi: Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Ölçüm tipi: 3B Lazer Ölçüm (3D Laser Scanner)

Yer: Bahçeler Mahallesi / Boğazlıyan / Yozgat

Yapım Tarihi: 18. yy.

Yıl: 2015

Durum:Tamamlandı


 

Yapı Bilgisi:

Yozgat Boğazlıyan ilçe merkezinde bulunan Hacı Ahmet Ağa Camii birkaç kez onarımdan geçmiş olup dönem dönem değişikliklere uğrayarak bugünkü halini almıştır. Cami çok geniş bir avlu içerisinde olup hazire kısmı da bulunmaktadır. Cami kuzey güney doğrultuda dikdörtgen planlı, mihraba derinlemesine uzanan 3 sahınlı bazilikal planda inşa edilmiştir. Cami simetrik bir plan şemasında inşa edilmiştir. Orta sahın yan sahınlardan daha geniş ve yüksek tutulmuştur. Sahınları yuvarlak gövdeli üçerli iki sıra sütun dizisi ayırmaktadır.

Sahınların üzerini ahşap malzemeli beşik tonozlar örtmektedir.[1] Selçuklu döneminde derinlemesine planlı yapılar, içten tonoz dıştan kırma bir çatıyla kapatılmıştır. Cami de onarım için yapılan araştırmalarda orijinal olduğu anlaşılan sütunlar bu tonozları taşıyıcı olarak yapılmıştır. Bu yüzden ahşap tonozlar orijinal olmalıdır.

Caminin minaresi kuzeybatı köşesine inşa edilmiştir. Cami kırma çatıyla kapatılmıştır. Caminin kadınlar mahfili onarımlarda eklenmiş olup günümüzde kaldırılmıştır.

Caminin H. 15 Recep 1173/3 Mart 1760 tarihli bir vakfiyesi vardır. Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 386 numaralı defterin 143. sayfasında kayıtlı H.1173 M.1759-60 tarihli vakfiyesine göre cami El- Hac Ahmet tarafından yaptırılmış 1173 tarihinde Ahmet İbn Mehmet tarafından Kozan Çayı üzerinde bir değirmen vakfedilmiştir.  Minare kaidesi üzerinde H.1284/ M.1867-68 onarım tarihi vardır. [2]

 Cami girişine kullanım amacıyla camekanlı sundurmalı kısım ilave edilmiştir. Yapının özgün haline dönüştürülmesi amacıyla bu camekanlı bölüm kaldırılmıştır.

Caminin harim kısmına yuvarlak kemerli iki kapıdan girilmektedir. Minare kaidesine yakın olan kapının üzerinde kitabe parçasında Hacı Ahmet Ağa yazısı okunabilmektedir.

Yapının beden duvarları moloz taş malzeme ile inşa edilmişken, cephe köşe noktaları ve cephe öğeleri olan pencere, kapı kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Cephe köşelerinde mukavemeti artırmak amacıyla kesme taş malzeme tercih edilmiştir.

 

[1] Hakkı Acun, Yozgat ve Yöresi Türk Devri Yapıları, Vakıflar Dergisi, Sayı: 13,1981.

[2] Hakkı Acun, a.g.e.,  s. 642.