Gesi / Güney Mah. / 18 Pafta 2597 Parsel / Tescilli Konak

Detay

Proje Kapsamı: Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mekanik, Elektrik, Statik Projeleri ve Raporları

Tescil Durumu: Tescilli

İlgili Kurum / Kişi: Uğur Tüfek

Ölçüm tipi: 3B Lazer Ölçüm (3D Laser Scanner)

Yer: Gesi / Melikgazi / KAYSERİ

Yıl: 2015

Durum: Tamamlandı

Kayseri ili Melikgazi ilçesi Gesi mahallesinde bulunan Gesi Uğur Tüfek'e ait evin lazer ölçümleri, rölöve,restitüsyon,restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Yapı Bilgisi: 

Yapının üzerindeki kitabeden yapının 1959 yılında yapıldığına dair bulgular bulunmaktadır. Yapının zemin ve bodrum katının 19.yy sonları-20.yy başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının birinci katının zamanla yıkılmış olup 1959 yılında yeniden yapıldığı; ya da deforme edilen kısımların onarıldığı tahmin edilmekte olup; bu konuda yeterli bilgi edinilememiştir.

Yapı kâgir olup; dış avlulu düzen içerisinde kurgulanmıştır. Avluyu yapının güney ve doğusundaki bahçelerden ayıran kapı ve mekânlarla korunaklı bir haldedir. Zemin ve bodrum kattaki mekânlar avluya açılırken; birinci kat merdiven ve teraslar ile avluyla ilişkilendirilmiştir. Yapı genel olarak batıya doğru yönlenmiştir.