Her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip uzmanlar ile;
bilim ve teknolojik gelişmeler ışığında projeler geliştirmek.