Sivas / İmranlı / 130 Ada 63 Parsel / Karacaören Sibyan Mektebi

Detay

Proje Kapsamı: Revize Restorasyon Proje ve Raporu

Tescil Durumu: Tescilli

İlgili Kurum / Kişi: Sivas İl Özel İdaresi

Yer: Karacaören / İmranlı / SİVAS

Yapım Tarihi: 20. yüzyın başı

Yıl: 2019

Durum: Tamamlandı

Yapı Bilgisi:

Karacaören Beldesi  içinde bulunan yapı bir Sıbyan mektebidir. Yapının üzerinde inşa tarihini gösteren bir yazıt bulunmamaktadır. Önceleri köy ilkokulu olarak kullanılmıştır. Yakın zamana kadar kullanılmayan yapıya yüklenen son fonksiyon köy odası olmuştur. Yapı, mimari özelliklerine bakılarak  20. yüzyıl başına tarihlendirilebilir. Bu yapıyı, 19. yy. sonundan itibaren görülen eğitimin kurumsallaştırılması çabalarından sonra inşa edilen yapılar içinde değerlendirmek mümkündür. Bu nedenle yapıyı son dönem Osmanlı, Erken Cumhuriyet eğitim yapısı olarak değerlendirmek gerekir.

Tek katlı olarak inşa edilen mektep, Ters T Planlıdır. Üç ana kütleden meydana gelen yapıda, kuzey ve güneyde bulunan dershaneler ile bu iki kütlenin ortasına yerleştirilen giriş salonu ile bu mekandan dışarı taşırılan dershaneden meydana gelmektedir.  Yapının girişi batı cephede yer almaktadır ve giriş, cephenin ortasında yerleştirilen kapıdan sağlanır. Giriş içeri doğru çekilmiştir. Girişin önünde iki ahşap dikme ile taşınan ahşap sudurmalı giriş revakı yer almaktadır.