Gülük Mah. / 1066 Ada 58 Parsel / Çukurlu Cami Çeşmesi

Detay

Proje Kapsamı: Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri ve Raporları

Tescil Durumu: Tescilli

İlgili Kurum / Kişi: Melikgazi Belediyesi

Ölçüm tipi: 3B Lazer Ölçüm (3D Laser Scanner)

Yer: Küçük Mustafa Mahallesi / Melikgazi / KAYSERİ

Yıl: 2017

Durum: Tamamlandı

Kayseri ili Melikgazi ilçesinde bulunan Çukurlu Cami Çeşmesi'nin rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Yapı Bilgisi:

Kayseri ili Melikgazi İlçesi Küçük Mustafa Bağlar Caddesi üzerinde Çukurlu Cami’nin yanında yer almaktadır. Tek kemerli ve bağımsız olarak yapılan çeşme dikdörtgen bir form arz eder. Çeşme nişinin üzerini örten sivri kemer, yanlarda yekpare bazalt taşından yapılmış ayaklar üzerindeki profillendirilmiş başlıklara oturmaktadır. Kemer ayakları mozaikle kısmen kaplıdır. 

Çeşme nişi içerisindeki onarım kitabelerine göre eser, H.1135/M.1722 yılında, Malbah Emini Hacı Halil Ağa ve H.1331/M.1913 yılında da Hafız Ağazade Hilmi Efendi tarafından onarımı yaptırılmıştır. Çeşme kitabelerinde zamanla kabartma yazılar doğal ve beşerî faktörlerin etkisiyle hasara uğramıştır. Kitabenin bazı satırları okunamamaktadır.

 

Çevirisi:

Sabıkan Matbah Emini Hazreti Hacı Halîl

Dâima hayrata mazhâr ola ol ‘atî cenâb

Bundan akdem ...............ta’mir idüb

Kesret-i ma ile şehre virmiş idi abu nab

Maskat-ı re’si ..........................

 

Çeşmeler icra idüb kesb itdi ecr-i bî- hisâb

............ruhunu her halini şad eyledi

.......................şeyh ü şâb ..............

........................... Halîl itmedi...........

 

Sene 1135

Halil Ağa tarafından yaptırıldığı anlaşılan bu onarım kitabesinin hemen üzerindeki ikinci kitabede 0.63 x 0.32 m. ölçülerindedir. İki satırlık bu kitabe de nesih ta’lik hatla yazılmıştır.

Çevirisi:

Bu çeşmeyi Hafız Ağa- zade Hilmi Efendi

eyledi ihya, sene 1333 (1914) merkadını Cennet

eylesin Hûda sene 1331 (1913)

Çeşmenin iki adet kitabesi bulunmaktadır. Onarım kitabelerine göre çeşme 1722 ve 1913 yıllarında onarım görmüştür. Yapının inşa tarihini veren kitabesi mevcut değildir. 1722 yılında onarıldığı kitabesinden anlaşılan çeşme bu tarihten önce inşa edilmiş olmalıdır. Çeşme Gavremoğlu (1508), Çakaloz (1582), Gömleksiz (XVI. Yüzyıl sonu) çeşmelerine benzer özellikler göstermektedir. Çeşmenin XVII. yüzyılın sonları ile XVIII. yüzyılın başlarında inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir.