Bünyan / İbrahim Bey Mahallesi / Derviş Ağa Konağı

Detay

Tip: Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik, Mekanik, Statik Proje ve Raporları

Tescil Durumu: Tescilli

İlgili Kurum / Kişi: Bünyan Belediyesi

Yer: 524 Ada 15,16,17,18, 20 Parsel / İbrahim Bey Mahallesi / Bünyan / KAYSERİ

Yapım Tarihi: 1787

Yıl: 2017

Durum: Devam ediyor

Kayseri ili Bünyan ilçesi'nde bulunan konağın rölöve, restitüsyon, restorasyon çalışmaları devam etmektedir.