Bünyan / Elbaşı Mah. / Elbaşı Mektebi

Detay

Proje Kapsamı: Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik, Mekanik, Statik Projeleri ve Raporları

Tescil Durumu: Tescilli

İlgili Kurum / Kişi: Bünyan Belediyesi

Ölçüm tipi: 3B Lazer Ölçüm (3D Laser Scanner)

Yer: 26 Ada 6487,6488,6494 Parsel / Elbaşı Mahallesi / Bünyan / KAYSERİ

Yapım Tarihi: 20.yüzyılın ilk çeyreği 

Yıl: 2017

Durum: Tamamlandı

Kayseri ili Bünyan ilçesi'nde bulunan Elbaşı Mektebi'nin rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Yapı Bilgisi:

Mektep; Kayseri ili Bünyan İlçesi Elbaşı Mahalle’si 26 ada 6494 parselde yer almaktadır. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 18.12.2009 tarihinde tescillenmiştir.

Yapı tek katlı olarak doğu batı doğrultusunda dikdörtgen plan şemasında inşa edilmiştir. Yapıda kesme taş ve kaba yonu taş inşa malzemesi olarak kullanılmıştır. Ön cephede yuvarlak kemerli tepe penceresine sahip giriş kapısı ve yuvarlak tepe pencerelerine sahip dikdörtgen pencereler görülmektedir. Yapıya kesme taş malzemeli yuvarlak kemerli tepe penceresine sahip kapı açıklığı ile giriş sağlanmaktadır. Yapı mevcut durumu itibariyle büyük oranda harap olmuş vaziyettedir. Giriş kapısı üzerinde T.C. Elbaşı Mektebi yazılıdır.

Mektebin simetrik bir plana sahip olduğu giriş koridorundan sonra doğu ve batı yönünde 3’er odadan oluştuğu bilgisi edinilmiştir. İç mekanda doğu odaları ihtiyaç doğrultusunda yatakhane, mutfak ve derslik olarak kullanılmıştır. Bu mekanlara ihtiyaçla birlikte baca delikleri oluşturulmuştur. Yatakhane kısmına ise onarımlarla özgün penceresi dışardan girişi sağlamak amacıyla kapıya dönüştürülmüştür. Bu mekanın zeminle arasında kot farkı olduğu için ulaşımı sağlamak amacıyla taş basamaklı merdiven eklendiği düşünülmektedir. Günümüzde merdiven mevcut değildir. 1970 yılında kuran kursu olarak işlevini devam ettirdiği dönemde ise bu kapı açıklığı kaba yonu taşlarla kapatılmıştır. (Bu bilgilere köy halkı ile yapılan röportajlarla ulaşılmıştır. 

Yapının üst örtüsü tamamen yok olmuş durumdadır. Zemin döşemesi ise mevcut değildir. Okulun derslikleri tamamen yıkılmış olup yapının yalnızca beden duvarları günümüze ulaşabilmiştir. Yapının köşe duvarları pencere ve kapı sövelerinde düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Okulun derslik bölümlerinin iç mekan duvarları tamamen yıkılmış vaziyettedir. Yıkılan iç mekan duvarlarına ait taşlar mevcut değildir.