Pınarbaşı / 235 Ada 20, 21 Parsel / Tescilli Konut

Detay

Proje Kapsamı: Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik, Isıtma Tesisat, Sıhhi Tesisat, Statik Projeleri ve Raporları 

Tescil Durumu: Tescilli

İlgili Kurum / Kişi: Pınarbaşı Belediyesi

Ölçüm tipi: 3B Lazer Ölçüm (3D Laser Scanner)

Yer: Pınarbaşı / KAYSERİ

Yapım Tarihi: 19.yy.

Yıl: 2016

Durum: Tamamlandı

Kayseri ili Pınarbaşı ilçesi'nde bulunan 235 Ada 20-21 Parsel'deki konutun rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

Yapı Bilgisi:

Konut, 27-08-2009 tarih ve 1451 sayılı karar ile kültür ve tabi at varlıkları koruma bölge kurulu tarafından tescillenmiştir. Yapıyı göstermiş olduğu mimari özelliklere göre 19.yüzyılın son çeyreğine tarihlendirebiliriz.

Yapı bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç katlı olarak inşa edilmiştir. Konut ahşap iskelet sisteminin aralarına kerpiç malzemelerin yerleştirilmesiyle inşa edilmiştir. Yapının inşasında kerpiç, moloz taş, ahşap ve demir malzeme kullanılmıştır.