Ağırnas Mah. / 586-591,593,594 Parsel / Ağırnas Yeraltı Şehri

Detay

Proje Kapsamı: Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri ve Raporları

Tescil Durumu: Tescilli

İlgili Kurum / Kişi: Melikgazi Belediyesi

Ölçüm tipi: 3B Lazer Ölçüm (3D Laser Scanner)

Yer: Melikgazi / KAYSERİ

Yapım Tarihi: Milattan önce yapıldıgı tahmin edilmektedir.

Yıl: 2016

Durum: Tamamlandı

Yapı Bilgileri:

Kayalık arazideki tepelere yerleşmiş taş evlerden oluşan Ağırnas, güneydoğu-kuzeybatı yönünde akan Akbin (Değirmenler) Deresi’nin geçtiği Koramaz (Değirmenler) Vadisi’nde kurulmuştur. Koramaz Dağı’nın batı yamaçları uzantıları üzerinde az-orta eğimli, kasabanın güney ve batısında derin, dik eğimli vadiler mevcuttur. Vadinin güneye bakan yamaçlarında bugünkü yerleşim yer alırken karşı yamaçta yumuşak tüf kayalara oyulmuş yeraltı şehri bulunmaktadır. 

Akbin Deresi Mevkii’nde bulunan Yeraltı Şehri, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.02.1989 tarih ve 357 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir. Dehlizleri, mağaraları, yeraltı şehir kalıntılarıyla Ağırnas, günümüzden en az 3000 yıl öncesinden insanların oturduğu anlaşılan bir yerleşim merkezidir.

Ağırnas yeraltı şehri, bazı bölümlerinin milattan önce yapıldığı ve daha sonraki yıllarda da ilaveler yapıldığı en çok M.S. 1-13. yüzyıllar arasında kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.05.2005 tarih ve 194 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiştir.

Yeraltı şehrine merdivenlerle ulaşılmaktadır. Kuzey cephe yeraltı şehrinin giriş cephesidir. Cephede düz bir hat görülmemektedir. Yeraltı şehrinin ana giriş kapısı muhdes demir parmaklıklı kapıya sahiptir. Cephede yeraltı şehrinin üst seviyesine kadar kaba yonu taşlarla oluşturulmuş duvar görülmektedir. Giriş kısmında oluşan tahribat muhdes duvarın inşasını gerekli kılmıştır. K-01 nolu odaya ait kapı açıklığı ve bir adet demir parmaklıklı pencere yer almaktadır. D-03 nolu dehlize ait çıkış noktası kapatılmış bir vaziyettedir.

Yeraltı şehrine ana giriş kapısında sürgü taşı bulunmaktadır. Acil durumda bu sürgü taşı dehlizi kapatarak geçişi sınırlandırmak amaçlı kullanılmıştır. Ortasında bulunan delik ise gözetleme, savunma ve aydınlatma aracı olarak kullanılmıştır.