Ağırnas Mah. / 7 Pafta 1182 Parsel / Mustafa Bey Konağı

Detay

Proje Kapsamı: Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik, Mekanik, Statik Projeleri ve Raporları

Tescil Durumu: Tescilli

İlgili Kurum / Kişi: Melikgazi Belediyesi

Ölçüm tipi: 3B Lazer Ölçüm (3D Laser Scanner)

Yer: Ağırnas / Melikgazi / KAYSERİ

Yıl: 2018

Durum: Tamamlandı

Kayseri ili Melikgazi ilçesi Ağırnas mahallesinde bulunan Çerkezoğlu Konağı' nın lazer ölçümleri tamamlanmış  rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Yapı Bilgileri:

Mustafa Bey Caddesi, No:23, 7 pafta, 1182 parseldeki yapı, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.05.2002 tarih ve 3020 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Yapının giriş kapısı üzerinde yapının tarihi ve Bismillahirrahmanirrahim yazılı kitabe ve Neml Suresi’nden alınmış bir ayet yazılıdır. Sol tarafta ki kitabe de çift taraflı Maaşallah yazısının altında H.1250 (M.1815) yazılıdır.