Ağırnas Mah. / 933 Parsel / Ağırnas Bezir Seteni

Detay

Tip: Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik, Statik Projeleri ve Raporları

Tescil Durumu: Tescilli

İlgili Kurum / Kişi: Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Ölçüm tipi: 3B Lazer Ölçüm (3D Laser Scanner)

Yer: Melikgazi / KAYSERİ

Yıl: 2020

Durum: Tamamlandı

Yapı Bilgisi:

Ağırnas Bezir Seteni, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi Ağırnas Mahallesi 933 parsel de yer almaktadır. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.05.2002 tarih ve 3018 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. 

Yapı kaya oyma mekân içerisine inşa edilmiş olup zemin kotunun altında ve tek katlıdır. Giriş kısmı çökmüştür. Yapı tavanları kemer ile taşınan sal taşlarından oluşmaktadır. Yapının küçük bir bölümünde ahşap kirişleme üzeri sal taşı bulunmaktadır. Yapının mevcudunda kaya oyma, moloz ve kesme taş malzeme bulunmaktadır. Yapı günümüzde kullanılmamaktadır.

Yapının kitabesi bulunmamaktadır. Yapının fonksiyonu ve kullanıldığı dönem dikkate alındığında 19.yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olduğu kabul edilebilir. [1]


[1] Kayseri Kültür Varlıkları Envanteri, 2009