Gülük Mah. / 286 Ada 6 Parsel / Bozatlıpaşa Narlı Mescidi

Detay

Proje Kapsamı: Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik, Mekanik, Statik Proje ve Raporları

Tescil Durumu: Tescilli

İlgili Kurum / Kişi: Melikgazi Belediyesi 

Ölçüm tipi: 3B Lazer Ölçüm (3D Laser Scanner)

Yer: Gülük (Bozatlıpaşa) Mahallesi / Melikgazi / KAYSERİ

Yıl: 2018

Durum: Tamamlandı

Yapı Bilgisi:

Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Bozatlıpaşa Mahallesinde yer almaktadır. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.04.2010 tarih ve 1734 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Dikdörtgen planlı bu mescidin kıble istikametinde uzandığı görülür. İçten içe ebatları (7,34x12,52m) ölçüsünde taş duvarlı, ahşap kirişlidir. Sonradan beton atılmış bulunan tavanı ahşap yastıklara basan dört adet ağaç kolon taşır.

Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı, düz tavan örtülü bir yapı olan bu mescidin inşa tarihi belli değildir. Bu yapının köşk minaresi, avlu duvarı üzerinde konumlandırılmıştır.  Dokuz basamaklı bir merdivenle minareye çıkış sağlanmaktadır. Dört sütun üzerinde yükselen minare, bir külahla örtülüdür. Bu minarenin köşk kısmı betonla kaplanmıştır. Sütun ve sütun başlıkları da betonla kaplanmıştır. Sütun başlıkları baklava dilimlidir sütunlara oturan kemerlerin arasında demir gergiler bulunmaktadır. [1]

 

[1] Ebru ELPE, Kayseri Yapıları Örneğinde Köşk Minareler