Tavlusun / 11076 Ada 73 Parsel / Tavlusun Yukarı Seten

Detay

Proje Kapsamı: Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Elektrik, Statik Projeleri ve Raporları

Tescil Durumu: Tescilli

İlgili Kurum / Kişi: Melikgazi Belediyesi

Ölçüm tipi: 3B Lazer Ölçüm (3D Laser Scanner)

Yer: Tavlusun / Melikgazi / KAYSERİ

Yıl: 2018

Durum: Tamamlandı

Yapı Bilgisi:

Seten, kuzey güney doğrultuda dikdörtgen planlıdır. Tavlusun Yukarı Seten, Kayseri İli Melikgazi İlçesi Tavlusun Mahallesi 11076 ada 73 parsel de yer almaktadır. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.08.1988 tarih ve 260 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

Dikdörtgen planlı setenin kuzey güney doğrultusunda uzandığı görülür. İçten içe ebatları (5,65mx7,54m) ölçüsünde moloz taş duvarlıdır. Doğu-batı yönünde iki kemerin ve çevre duvarlarının belirlediği mekânın üzeri ahşap kirişleme şeklinde üçte ikisi yıkılmış bir dam örter.

Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı, düz tavan örtülü bir yapı olan setenin inşa edildiği ve kullanıldığı dönemler ve mimari özellikler göz önüne alındığında setenin 19.yy. sonu 20.yy başlarında inşa edildiği düşünülmektedir.